Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паритет Інвест Груп»

Ваш надійний діловий партнер у сфері фінансів

ТОВ «Фінансова компанія «Паритет Інвест Груп» заснована в березні 2020 року в Києві.
Для успішної роботи ТОВ «Фінансова компанія «Паритет Інвест Груп» перебуває в процесі отримання наступних ліцензій на такі види діяльності:

ЛІЗИНГ

Ліцензія видана розпорядженням НАЦКОМФІНПОСЛУГ №_____ від __.__.2020

ФАКТОРИНГ

Ліцензія видана розпорядженням НАЦКОМФІНПОСЛУГ №_____ від __.__.2020

ФІНАНСОВІ КРЕДИТИ

Ліцензія видана розпорядженням НАЦКОМФІНПОСЛУГ №_____ від __.__.2020

ПОРУКИ і ГАРАНТІІ

Ліцензія видана розпорядженням НАЦКОМФІНПОСЛУГ №_____ від __.__.2020

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

КОД за ЄДРПОУ 43568066
Директор Тимощук Олександр Вікторович
Головний бухгалтер Діденко Сергій Васильович
ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп» розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг зареєстрована як фінансова установа _____________


Реєстраційні документи та ліцензії

видані фінансовій установі
PDF Свідоцтво про державну реєстрацію сторінка 1
PDF Свідоцтво про державну реєстрацію сторінка 2
PDF Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
PDF Ліцензія НБУ
PDF Виписка з ЄДР


Інформація про власників

юридичних осіб, що володіють більше 10% у статутному капіталі:
Власник – Маркелова Ірина Володимирівна


Антикорупційна політика:

PDF Антикорупційна політика ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп»
PDF Структура власності ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп»


Виконавчий орган:

Виконавчим органом є Дирекція. Дирекція очолюється ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп». До складу Дирекції входять:  Директор - Тимощук Олександр Вікторович


Наглядова рада:

немає


Відокремлені підрозділи фінансової установи:

ТОВ «Фінансова компанія «Паритет Інвест Груп»не має відокремлених підрозділів.


ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ


Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

не  порушено провадження у справі про банкрутство та не застосовувались процедури санації фінансової установи;


Рішення про ліквідацію фінансової установи:

не приймалось рішення про ліквідацію.

Відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої статті 12-1 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”:
Частина четверта ст.12:
4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.
Частина п’ята ст.12:
5. Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції.
Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.

Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг
Захист прав споживачів фінансових послуг ґрунтується на таких принципах:
1) забезпечення відповідального ставлення до всіх категорій споживачів фінансових послуг;
2) забезпечення своєчасного надання повної, точної та достовірної інформації про фінансові послуги, суб’єктів господарювання, які надають фінансові послуги, та про їх фінансовий стан;
3) сприяння просвітницькій роботі з метою забезпечення обізнаності споживачів фінансових послуг, отримання ними навичок, знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов’язаних із користуванням фінансовими послугами;
4) забезпечення відповідальної ділової поведінки осіб, які надають фінансові послуги, та їх уповноважених представників (осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг);
5) забезпечення захисту коштів та інших активів споживачів фінансових послуг від шахрайства та зловживань;
6) забезпечення захисту персональних даних споживачів фінансових послуг;
7) створення і впровадження механізму досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг;
8) сприяння конкуренції у сфері надання фінансових послуг.
З 19 січня 2020 року вступив в силу Закон N 122-IX від 20.09.2019 р. щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Відповідні корективи внесено до КпАП, Законів "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (N 448/96-ВР від 30.10.96 р.), "Про Національний банк України" (N 679-XIV від 20.05.99 р.), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (N 2664-III від 12.07.2001 р.) тощо.
Зокрема, документом запроваджується адмінвідповідальність за ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг інформації про умови надання фінансової послуги, яку він має намір отримати, та іншої інформації, обов'язковість надання якої споживачу фінансових послуг передбачена законодавством, а також надання інформації про фінансову послугу, учасника ринку фінансових послуг, що містить неповні, неточні або недостовірні відомості (дані) у вигляді штрафу на посадових осіб, ФОП від 50 до 100 НМДГ (від 850 грн до 1700 грн). При повторному вчиненні правопорушення - штраф на посадових осіб, ФОП від 100 до 200 НМДГ (від 1700 грн до 3400 грн).
Крім того, визначено поняття:
- "споживач фінансових послуг" - фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю;
- "клієнт" - фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу.
Також встановлено, що договір про надання фінансових послуг (крім послуг з торгівлі валютними цінностями та послуг з переказу коштів, якщо відповідні правочини повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення і при проведенні відповідних операцій у суб'єкта первинного фінансового моніторингу не виникає обов'язку здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта згідно із законом) укладається виключно в письмовій формі:
1) у паперовому вигляді;
2) у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг";
3) шляхом приєднання клієнта до договору, який може бути наданий йому для ознайомлення у вигляді електронного документа на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги, та/або (у разі надання фінансової послуги за допомогою платіжного пристрою) на екрані платіжного пристрою, який використовує особа, яка надає фінансові послуги;
4) в порядку, передбаченому Законом України "Про електронну комерцію".
Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій:
- за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції;
- за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.
Також встановлено заборону недобросовісної реклами у сфері фінансових послуг. Зокрема, недобросовісною рекламою у сфері фінпослуг вважається:
1) реклама фінансових послуг без набуття особою, що їх надає, статусу фінансової установи чи без одержання нею відповідного дозволу або ліцензії;
2) реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонено законом;
3) реклама фінансових послуг, у якій інформація про умови надання фінансових послуг відсутня або зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначена назва фінансової послуги, що рекламується тощо.
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" (N 122-IX від 20.09.2019 р.)
Офіційне опублікування: "Голос України" N 199 від 18.10.2019 р.
Дата набрання чинності: з 19.10.2019 р та вводиться в дію з 19.01.2020 р., крім деяких норм.

ПОСЛУГИ

Лізинг

Лізинг - фінансова послуга, суть якої полягає в кредитуванні придбання основних фондів для юридичних осіб та майна для фізичних осіб. Лізинг поєднує в собі характеристики довгострокової оренди і фінансового кредиту. Головна відмінність лізингу від кредиту полягає в тому, що лізингова компанія надає лізингоодержувачу безпосередньо нерухомість і всі послуги з супроводу угоди, тоді як банк видає позичальникові тільки гроші на її придбання, всім іншим позичальник займається сам. Протягом терміну дії лізингового договору споживач сплачує вартість придбаного майна плюс винагорода за лізинг. Після закінчення певного часу і виплати обумовленої суми згідно з договором лізингу, майно переходить у власність лізингоодержувача. Також придбання основних засобів для юридичних осіб в лізинг дає можливість скоротити оподатковуваний прибуток.

ЗамовитиПравила (від 04.06.2020)

Сучасний факторинг

Сучасний факторинг - це комплекс фінансових послуг, які надає Клієнту Фактор в обмін на відступлення дебіторської заборгованості. Надаючи своїм Покупцям торгові кредити, компанії часто можуть відчувати брак обігових коштів для покриття дебіторської заборгованості. Факторинг включає в себе фінансування дебіторської заборгованості на постачаннях товарів, регулярне надання відповідних звітів Клієнтові і облік стану дебіторської заборгованості, страхування кредитних ризиків, а також контроль своєчасності оплати та іншу роботу з Дебіторами. Факторинг (від англ. Factor - посередник) являє собою різновид фінансово-комісійної операції, при якій Клієнт переуступає свою дебіторську заборгованість, з метою прискорення оборотності капіталу. В його основі лежить покупка Фактором рахунків-фактур Клієнта на певних умовах.

ЗамовитиПравила (від 04.06.2020)

Надання фінансових кредитів

Надання фінансових кредитів - це надання грошових кредитів, який надається фінансовими установами фізичним або юридичним особам на умовах їх повернення, терміновості та платоспроможності. Фінансовий кредит надається на різного роду цілі, які не пов`язані з фінансовою платоспроможністю товаропоставок або послуг. Тим самим він дуже відрізняється від комерційного кредиту. Засоби такого кредиту зараховуються прямо в грошовй формі на рахунок позичальника та можеть бути застосовані ним на різні потреби: покриття поточних витрат підприємства, інвестицій у будівництво, на купівлю цінних бумаг, погашення заборгованості, валютну інтервенцію та інше.

ЗамовитиПравила (від 04.06.2020)

Гарантіїї та поручительства

Гарантії та поручительства є різновидом фінансових послуг. Вони є схожими з одного боку, проте їх юридичний зміст відрізняється.                

Фінансова гарантія - це різновид забезпечення виконання зобов'язань за певним договором (кредитним, господарським чи цивільно-правовим). Гарантія передбачає наявність принципала (це клієнт, який купує гарантію), власне, гаранта (установи, яка її видає) та бенефіціара (особи, на користь якої видано гарантію). 

Як відбуваються взаємовідносини? Між принципалом та гарантом укладається двосторонній договір, за яким фінансова установа гарантує виплатити бенефіціару грошові кошти у разі порушення зобов’язання з боку принципала. При цьому гарант надає бенефіціару гарантію, як окремий документ. Цей фінансовий інструмент називають безресурсним (тобто таким, що не вимагає одночасного надання коштів), тому й коштує він майже вдвічі дешевше кредиту.

Розрізняють такі види фінансових гарантій як:
- гарантія платежу;
- гарантія повернення авансового платежу;
- гарантія виконання контракту;
- тендерна гарантія;
- митна гарантія. 

Поручительство - це також різновид забезпечення виконання зобов'язань. Поручительство на відміну від гарантії більше поширено у кредитних відносинах, коли поручитель гарантує виконання зобов'язань боржником перед кредитором. Договір про надання поручительства (чи договір поруки) оформляється трьома сторонами – поручителем, кредитором та боржником.

ЗамовитиПравила (від 04.06.2020)

Викуп та управління проблемною заборгованістю

Доскональна єкспертиза об’єкта
Попереднє вивчення документації, оцінка ризиків та перспектив стягнення проблемної заборгованості;

Портфельний та роздрібний викуп проблемних активів
Компанія здійснює викуп проблемних активів по всій території України. Спеціалізацією нашої компанії є інвестиції у проблемну іпотеку.

Позасудове стягнення боргів
Проведення переговорів з позичальниками з метою узгодження умов погашення заборгованості;
Моніторинг предмету застави;
Стягнення предмету застави в позасудовий спосіб відповідно до профільного законодавства;

Судове стягнення боргів
ФК “Паритет Інвест Груп” має команду професійних юристів та співпрацює з передовими юридичними фірмами та адвокатами. Використання досвіду та новаторських підходів у роботі наших фахівців, дозволяє ефективно захищати інтереси компанії у судах будь-яких інстанцій. В свою чергу, у виконанні судових рішень ми надаємо перевагу приватним виконавцям, діяльність яких є значно продуктивнішою та оперативнішою.

Продаж проблемних активів
ТОВ «ФК “Паритет Інвест Груп” здійснює як пакетний,  так і роздрібний продаж активів. Пропозиції щодо придбання активів приймаються на електронну адресу:   fcparitetig@gmail.com

Замовити

Лізинг

Лізинг - фінансова послуга, суть якої полягає в кредитуванні придбання основних фондів для юридичних осіб та майна для фізичних осіб. Лізинг поєднує в собі характеристики довгострокової оренди і фінансового кредиту. Головна відмінність лізингу від кредиту полягає в тому, що лізингова компанія надає лізингоодержувачу безпосередньо нерухомість і всі послуги з супроводу угоди, тоді як банк видає позичальникові тільки гроші на її придбання, всім іншим позичальник займається сам. Протягом терміну дії лізингового договору споживач сплачує вартість придбаного майна плюс винагорода за лізинг. Після закінчення певного часу і виплати обумовленої суми згідно з договором лізингу, майно переходить у власність лізингоодержувача. Також придбання основних засобів для юридичних осіб в лізинг дає можливість скоротити оподатковуваний прибуток.

ЗамовитиПравила

Сучасний факторинг

Сучасний факторинг - це комплекс фінансових послуг, які надає Клієнту Фактор в обмін на відступлення дебіторської заборгованості. Надаючи своїм Покупцям торгові кредити, компанії часто можуть відчувати брак обігових коштів для покриття дебіторської заборгованості. Факторинг включає в себе фінансування дебіторської заборгованості на постачаннях товарів, регулярне надання відповідних звітів Клієнтові і облік стану дебіторської заборгованості, страхування кредитних ризиків, а також контроль своєчасності оплати та іншу роботу з Дебіторами. Факторинг (від англ. Factor - посередник) являє собою різновид фінансово-комісійної операції, при якій Клієнт переуступає свою дебіторську заборгованість, з метою прискорення оборотності капіталу. В його основі лежить покупка Фактором рахунків-фактур Клієнта на певних умовах.

ЗамовитиПравила

Надання фінансових кредитів

Надання фінансових кредитів - це надання грошових кредитів, який надається фінансовими установами фізичним або юридичним особам на умовах їх повернення, терміновості та платоспроможності. Фінансовий кредит надається на різного роду цілі, які не пов`язані з фінансовою платоспроможністю товаропоставок або послуг. Тим самим він дуже відрізняється від комерційного кредиту. Засоби такого кредиту зараховуються прямо в грошовй формі на рахунок позичальника та можеть бути застосовані ним на різні потреби: покриття поточних витрат підприємства, інвестицій у будівництво, на купівлю цінних бумаг, погашення заборгованості, валютну інтервенцію та інше.

ЗамовитиПравила

Гартіїї та поручительства

Гарантії та поручительства є різновидом фінансових послуг. Вони є схожими з одного боку, проте їх юридичний зміст відрізняється.                

Фінансова гарантія - це різновид забезпечення виконання зобов'язань за певним договором (кредитним, господарським чи цивільно-правовим). Гарантія передбачає наявність принципала (це клієнт, який купує гарантію), власне, гаранта (установи, яка її видає) та бенефіціара (особи, на користь якої видано гарантію). 

Як відбуваються взаємовідносини? Між принципалом та гарантом укладається двосторонній договір, за яким фінансова установа гарантує виплатити бенефіціару грошові кошти у разі порушення зобов’язання з боку принципала. При цьому гарант надає бенефіціару гарантію, як окремий документ. Цей фінансовий інструмент називають безресурсним (тобто таким, що не вимагає одночасного надання коштів), тому й коштує він майже вдвічі дешевше кредиту.

Розрізняють такі види фінансових гарантій як:
- гарантія платежу;
- гарантія повернення авансового платежу;
- гарантія виконання контракту;
- тендерна гарантія;
- митна гарантія. 

Поручительство - це також різновид забезпечення виконання зобов'язань. Поручительство на відміну від гарантії більше поширено у кредитних відносинах, коли поручитель гарантує виконання зобов'язань боржником перед кредитором. Договір про надання поручительства (чи договір поруки) оформляється трьома сторонами – поручителем, кредитором та боржником.

ЗамовитиПравила

Викуп та управління проблемною заборгованістю

1. Доскональна єкспертиза об’єкта
Попереднє вивчення документації, оцінка ризиків та перспектив стягнення проблемної заборгованості;

2. Портфельний та роздрібний викуп проблемних активів
Компанія здійснює викуп проблемних активів по всій території України. Спеціалізацією нашої компанії є інвестиції у проблемну іпотеку.

3. Позасудове стягнення боргів
Проведення переговорів з позичальниками з метою узгодження умов погашення заборгованості;
Моніторинг предмету застави;
Стягнення предмету застави в позасудовий спосіб відповідно до профільного законодавства;

4. Судове стягнення боргів
ФК “Паритет Інвест Груп” має команду професійних юристів та співпрацює з передовими юридичними фірмами та адвокатами. Використання досвіду та новаторських підходів у роботі наших фахівців, дозволяє ефективно захищати інтереси компанії у судах будь-яких інстанцій. В свою чергу, у виконанні судових рішень ми надаємо перевагу приватним виконавцям, діяльність яких є значно продуктивнішою та оперативнішою.

5. Продаж проблемних активів
ТОВ «ФК “Паритет Інвест Груп” здійснює як пакетний,  так і роздрібний продаж активів. Пропозиції щодо придбання активів приймаються на електронну адресу:   fcparitetig@gmail.com

ЗамовитиПравила

Більш детальну інформацію про тарифи та послуги ви можете отримати

У випадку, якщо у вас наявна інформація про здійснення клієнтами ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп»(далі – Товариство) правопорушень у сфері фінансового моніторингу, а також правопорушень, за які Кримінальним Кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено обмежувальні заходи, штрафні санкції або інші види покарань, зокрема, інформація, що стосується:
- ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (стаття 212 ККУ);
- легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 ККУ);
- умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (стаття 2091 ККУ);
- осіб-клієнтів Товариства, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності (статті 258-2585 ККУ);
- осіб-клієнтів Товариства, щодо яких застосовано санкції, в т.ч. міжнародні;
- щодо доходів (статків) осіб-клієнтів Товариства, якщо про такі доходи відомо, що вони отримані в результаті вчинення протиправних дій;
- здійснення клієнтами Товариства фіктивного підприємництва, незаконної торгівлі або без відповідної ліцензії, тощо;
інших видів правопорушень.

Просимо вас надати інформацію щодо зазначених правопорушень клієнтами Товариства на поштову скриньку  fcparitetig@gmail.com із зазначенням ПІБ та ідентифікаційного номеру (коду) або дати народження такої особи, іншої ідентифікаційної інформації, а також інформацію про вчинене правопорушення або спроби вчинити правопорушення.

КОНТАКТИ

77304, м. Калуш, Проспект Лесі Украінки 19 (офіс 22)

ЧАСИ РОБОТИ:
понеділок - п’ятниця, 10:00-18:00
обідня перерва: 13.00-14.00
вихідні — субота, неділя

Телефони:
+38 (044) 362 02 50
+38 (095) 419 76 74
+38 (093) 968 11 68

Email:   fcparitetig@gmail.com