Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паритет Інвест Груп»

Ваш надійний діловий партнер у сфері фінансів

ТОВ «Фінансова компанія «Паритет Інвест Груп» заснована в березні 2020 року в Києві.

ЛІЗІНГ

ФАКТОРИНГ

ФІНАНСОВІ КРЕДИТИ

ПОРУКИ і ГАРАНТІІ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

КОД за ЄДРПОУ 43568066
Директор Білоус Любомир Іванович
Головний бухгалтер Будзик Тетяна Володимирівна
ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп» розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг зареєстрована як фінансова установа 25.06.2020


Реєстраційні документи
видані фінансовій установі

PDF Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
PDF Виписка з ЄДР


Інформація про власників
юридичних осіб, що володіють більше 10% у статутному капіталі:

Власник – Шевчук Ірина Володимирівна


Антикорупційна політика:

PDF Антикорупційна політика ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп»
PDF Структура власності ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп»


Виконавчий орган:

Виконавчим органом є Дирекція. Дирекція очолюється ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп». До складу Дирекції входять:  Директор - Білоус Любомир Іванович


Наглядова рада:

немає


Відокремлені підрозділи фінансової установи:

ТОВ «Фінансова компанія «Паритет Інвест Груп»не має відокремлених підрозділів.


ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ


Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

не  порушено провадження у справі про банкрутство та не застосовувались процедури санації фінансової установи;


Рішення про ліквідацію фінансової установи:

не приймалось рішення про ліквідацію.


Робочий час:

УВАГА!!! У зв’язку з карантином Компанія приймає клієнтів лише за попереднім записом за телефоном: (044) 362 02 50
Робочі дні: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 18:00. Обідня перерва з 13:00 до 14:00
Вихідні дні: субота-неділя


Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг

З механізмом захисту прав споживачів ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП" можна ознайомитись в Розділі  "МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ" на нашому сайті.


Реквізити органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг та з питань захисту прав споживачів:

Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:
• Національний банк України
• Адреса:
— Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.
— Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601
• Телефон для зв’язку громадян:  0-800-505-240
• Інформація щодо захисту прав споживачів знаходиться на сайті НБУ: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection


РАХУНОК ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП" для оплати

АТ “ПУМБ” МФО 334851
IBAN: UA143348510000000000265031809
КОД ЄДРПОУ 43568066
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи:
Реєстраційний №: 13104216
дата видачі: 25.06.2020
Серія та номер: ФК № 1646

Відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої статті 12-1 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”:
Частина четверта ст.12:
4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.
Частина п’ята ст.12:
5. Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції.
Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.

Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відсутні
Мінімальний строк договору непередбачено
Посередницькі послуги відсутні

 

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТОВ «ФК «ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП»

Споживач фінансових послуг — фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю Товариство турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищені.

З цією метою ми надаємо послуги лише з дотриманням законодавства, що регулює захист прав споживачів фінансових послуг.

Основні нормативно-правові акти, які регулюють захист прав споживачі фінансових послуг:

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- Закон України «Про споживче кредитування»;

- Закон України «Про захист прав споживачів».

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг Клієнта (споживача фінансової послуги):

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. Скарга може бути усною або письмовою. Усна скарга надається Клієнтом на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку (тел. + 38 (044) 362-02-50) та записується (реєструється) посадовою особою.

Клієнт має право направити ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП" скаргу в письмовій формі шляхом направлення скарги поштою (на адресу: Україна, 77304, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ПРОСПЕКТ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 19, офіс 22), з використанням мережі Інтернет (на електронну адресу: FCPARITETIG@GMAIL.COM), засобів електронного зв'язку (електронне звернення) або особистого вручення скарги заявником. Скарга  розглядається та вирішується ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП"  відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про інформацію». Скарга Клієнта має містити: - прізвище, ім’я та по батькові; - місце проживання та засоби зв’язку; - суть скарги. Письмова скарга має бути підписана заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронній скарзі також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронної скарги не вимагається. Скарга реєструється у журналі скарг ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП" не пізніше кінця робочого дня, в який було отримано скаргу. Зареєстрована скарга передається директору ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП"  або особі, що здійснює його повноваження, для розгляду та прийняття рішення не пізніше другого робочого дня з дня отримання скарги. ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП"  має право повернути Клієнту скаргу без розгляду якщо:

- скарга оформлена без дотримання законодавчих вимог і не містить обов’язкової інформації;

- скарга без зазначення місця проживання, не підписана автором (авторами), а також така, з якої неможливо встановити авторство;

- повторне звернення не містить нової інформації по суті порушеного питання, за умови, що ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП"  надала обґрунтовану відповідь на попереднє звернення; - в інших випадках, передбачених законодавством.

Рішення про залишення звернення без розгляду приймається директором ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП", або особою, що виконує його обов’язки, та повідомляється заявнику. Скарга, залишена без розгляду, направляється заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через п’ять робочих днів від дня її отримання ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП".

Відповідь на скаргу за підписом директора ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП"  або особи, що виконує його обов’язки, направляється заявнику поштою за адресою, вказаною заявником у зверненні, або передається особисто заявнику (уповноваженій особі заявника), що підтверджується розпискою заявника або його уповноваженою особою.

Скарга розглядається і вирішується у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а та, яка не потребує додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня її отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у скарзі питання неможливо, директор ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП"  або особа, що виконує його обов’язки, встановлюють необхідний термін для її розгляду, про що повідомляється особі, яка подала скаргу.

При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у скарзі, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства:

Гарантійні фонди та компенсаційні схеми на даний момент відсутні.

Також звертаємо увагу, що згідно ст. 15 Закону України споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Порядок реалізації права споживача на відмову від договору про споживчий кредит регулюється Законом України «Про споживче кредитування».

Мінімального строку дії договору не передбачено. Строк дії договору встановлюється в індивідуальному порядку залежно від умов договору, які обирає Отримувач фінансової послуги.

Механізм досудового врегулювання спорів.

Клієнт  може звернутися до ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП" з претензією щодо невиконання зобов’язання, або неякісного його виконання в письмовій формі з вимогою виконати умови зобов’язання, розірвати договір чи врегулювання спору в інший спосіб. Якщо між сторонами фінансового договору про надання фінансових послуг виникає спірне питання, сторони мають вжити всіх заходів, які застосовуються для його врегулювання, шляхом ініціювання проведення між сторонами переговорів щодо спірного питання, запропонувати можливі способи його вирішення. Під час проведення переговорів сторони мають спільно визначити найбільш прийнятне рішення для врегулювання спірного питання.

Спори та розбіжності, що можуть виникнути із виконання умов відповідного договору, у разі якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, можуть бути також вирішені шляхом звернення споживача сторін до суду.

Захист прав споживачів фінансових послуг ґрунтується на таких принципах:

1) забезпечення відповідального ставлення до всіх категорій споживачів фінансових послуг;

2) забезпечення своєчасного надання повної, точної та достовірної інформації про фінансові послуги, суб’єктів господарювання, які надають фінансові послуги, та про їх фінансовий стан;

3) сприяння просвітницькій роботі з метою забезпечення обізнаності споживачів фінансових послуг, отримання ними навичок, знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов’язаних із користуванням фінансовими послугами;

4) забезпечення відповідальної ділової поведінки осіб, які надають фінансові послуги, та їх уповноважених представників (осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг);

5) забезпечення захисту коштів та інших активів споживачів фінансових послуг від шахрайства та зловживань;

6) забезпечення захисту персональних даних споживачів фінансових послуг;

7) створення і впровадження механізму досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг;

8) сприяння конкуренції у сфері надання фінансових послуг.

З 19 січня 2020 року вступив в силу Закон N 122-IX від 20.09.2019 р. щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Відповідні корективи внесено до КпАП, Законів "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (N 448/96-ВР від 30.10.96 р.), "Про Національний банк України" (N 679-XIV від 20.05.99 р.), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (N 2664-III від 12.07.2001 р.) тощо.

Зокрема, документом запроваджується адмінвідповідальність за ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг інформації про умови надання фінансової послуги, яку він має намір отримати, та іншої інформації, обов'язковість надання якої споживачу фінансових послуг передбачена законодавством, а також надання інформації про фінансову послугу, учасника ринку фінансових послуг, що містить неповні, неточні або недостовірні відомості (дані) у вигляді штрафу на посадових осіб, ФОП від 50 до 100 НМДГ (від 850 грн до 1700 грн). При повторному вчиненні правопорушення - штраф на посадових осіб, ФОП від 100 до 200 НМДГ (від 1700 грн до 3400 грн).

Крім того, визначено поняття:

"споживач фінансових послуг" - фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю;

"клієнт" - фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу.

Також встановлено, що договір про надання фінансових послуг (крім послуг з торгівлі валютними цінностями та послуг з переказу коштів, якщо відповідні правочини повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення і при проведенні відповідних операцій у суб'єкта первинного фінансового моніторингу не виникає обов'язку здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта згідно із законом) укладається виключно в письмовій формі:

1) у паперовому вигляді;

2) у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг";

3) шляхом приєднання клієнта до договору, який може бути наданий йому для ознайомлення у вигляді електронного документа на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги, та/або (у разі надання фінансової послуги за допомогою платіжного пристрою) на екрані платіжного пристрою, який використовує особа, яка надає фінансові послуги;

4) в порядку, передбаченому Законом України "Про електронну комерцію".

Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій:

- за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції;

- за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.

Також встановлено заборону недобросовісної реклами у сфері фінансових послуг. Зокрема, недобросовісною рекламою у сфері фінпослуг вважається:

1) реклама фінансових послуг без набуття особою, що їх надає, статусу фінансової установи чи без одержання нею відповідного дозволу або ліцензії;

2) реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонено законом;

3) реклама фінансових послуг, у якій інформація про умови надання фінансових послуг відсутня або зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначена назва фінансової послуги, що рекламується тощо.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" (N 122-IX від 20.09.2019 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 199 від 18.10.2019 р.

Дата набрання чинності: з 19.10.2019 р та вводиться в дію з 19.01.2020 р., крім деяких норм.

ПОСЛУГИ

Лізинг

Фінансовий лізинг – довгострокова оренда при якій предмет лізингу та амортизація обліковується та нараховується на балансі лізингоодержувача. Цей спосіб фінансування дозволяє підприємству одночасно отримати кошти на розвиток та отримати податковий кредит.

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

Основні переваги фінансового лізингу для Покупців обладнання:

 • Можливість отримання довгострокових інвестицій для модернізації та розширення основних фондів без значних одноразових витрат та відволікання власних ресурсів;
 • Зручний графік платежів, що дозволяє рівномірно розподіляти витрати на придбання устаткування на весь термін дії договору лізингу та здійснювати податкове планування;
 • Лізингові платежі відносяться на витрати лізингоодержувача, що дозволяє зменшити оподатковуваний прибуток; лізингоодержувач отримує податковий кредит з ПДВ відразу на всю суму вартості предмета лізингу;
 • Предмет лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю лізингоодержувача (ч. 3. ст. 8 Закону України «Про фінансовий лізинг»)

Основні переваги фінансового лізингу для Продавців обладнання:

 1. Можливість значно збільшити обсяги продажу за рахунок формування платоспроможного попиту на свою продукцію. У цьому випадку Продавець обладнання не несе ризиків, пов'язаних з реалізацією продукції з розстрочкою платежу.
 2. Збільшення доходів Продавця з надання послуг, сервісного обслуговування та ремонту.
 3. Збільшення клієнтської бази шляхом формування партнерських відносин з Лізингодавцем – нашою фінансовою установою.

Схема фінансового лізингу:

 1. Авансовий лізинговий платіж Лізингоотримувачем (від 10%вартості обладнання);
 2. Оплата за обладнання (до 100% вартості обладнання);
 3. Придбання Лізингодавцем обладнання для наступної його передачі у фінансовий лізинг Лізингоодержувачу на умовах Договору фінансового лізингу;
 4. Поставка обладнання та гарантійне обслуговування;
 5. Передача обладнання в фінансовий лізинг на умовах Договору фінансового лізингу;

Право власності на предмет лізингу переходить до Лізингоодержувача після сплати лізингових платежів.

Лізингові платежі:

Вартість фінансового лізингу залежить від розміру авансового платежу і терміну лізингу.

Розмір, спосіб здійснення і періодичність лізингових платежів враховують особливості Вашого бізнесу і визначаються договором, згідно якого лізингові платежі включають:

 • відшкодування частини вартості предмета лізингу;
 • компенсацію відсотків за кредитом;
 • винагорода лізингодавця.

Лізингові платежі включають:

 • платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно - 1%;
 • компенсацію відсотків за кредитом - 30% річних;

ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп» не надає послуги з лізингу через посередників та сама не виступає посередником.

ЗамовитиПравила (від 04.06.2020)

Сучасний факторинг

Факторинг - різновид кредитування, Послуга з фінансування поставок товарів, що здійснюються на умовах відстрочення платежу.

Кредитування оборотних коштів

Послуга насамперед цікава для компаній, які знаходяться на стадії активного розвитку та не володіють значними власними коштами. За допомогою факторингу такі компанії можуть успішно розвивати продажі на умовах надання відстрочення платежу. Компанія отримує від Фактора значну частину коштів за поставлений товар безпосередньо після відвантаження та спрямовує їх на поповнення своїх обігових коштів. Для компаній, які вже досягли вагомих успіхів, знаходяться на стадії стабільного та еволюційного розвитку або у разі наявності тимчасових фінансових ускладнень чи розривів платіжного календаря, факторинг може бути цікавий як додаткове джерело фінансування поточної діяльності, а також як спосіб управління дебіторською заборгованістю та страхування ризику її неповернення.

Відмінні особливості факторингу:

 1. Можливість при здійсненні поставок на умовах відстрочення платежу миттєво отримати від Фактора фінансування до 95% від суми поставки
 2. Можливість отримати додаткові переваги перед конкурентами, надаючи Покупцям (дебіторам) більш тривалі терміни відстрочення платежу (до 270 днів);
 3. Можливість збільшити ліквідність дебіторської заборгованості;
 4. Можливість спростити документообіг та зменшити операційні витрати за рахунок комплексної послуги, що включає фінансування, захист від ризиків з управління дебіторською заборгованістю та виключити видатки по стягненню боргів.

Схема факторингу:

 1. Поставка товару на умовах відстрочення платежу.
 2. Відступлення Фактором права грошової вимоги до покупця за поставлений товар.
 3. Авансовий платіж (до 95% від суми поставки).
 4. Оплата за поставлений товар.
 5. Остаточний розрахунок із Постачальником.

Вартість послуги:

Вартість факторингу залежить від фінансового стану Вашої компанії, терміну відстрочення платежів за договором поставки, історії та дисципліни розрахунків з дебіторами, забезпечення ризиків та включає:

 • плату за факторингове обслуговування яка складає 1% річних та 24% річних за фінансування.

Фахівці ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП" допоможуть Вам визначити та підібрати оптимальну програму фінансування Вашого бізнесу, яка максимально точно відповідає Вашим потребам.

Купівля \ продаж боргів з дисконтом

Більшість компаній, в т. ч. торгові, промислові, лізингові, банки, накопичили боргові зобов'язання по яких існує високий ризик неповернення або повернення яких вимагає значних ресурсів Ефективним рішенням цієї проблеми є продаж накопиченої проблемної заборгованості, що дає кредитору можливість швидко повернути свої кошти, покращити ліквідність балансу, захистити себе від фінансових ризиків та заощадити час.

Вартість послуги:

Наша компанія володіє значним досвідом щодо викупу проблемної заборгованості, як юридичних так і фізичних осіб, а також достатніми ресурсами для викупу боргів будь-яких розмірів. На вартість боргу впливає його характер та структура, період прострочення та наявність забезпечення, стан правовідносин та майнових активів боржника. Як наслідок дисконт може коливатись від 0,5 % до 99,99 %.

Схема покупки боргу:

Викуп прострочених боргів здійснюється шляхом укладання договору відступлення права вимоги до боржника (договір факторингу або відступлення права вимоги) та складається з наступних етапів:

 1. Покупець або Продавець боргу надає нашій компанії інформацію та документи, які підтверджують наявність боргу (договори, контракти, акти звірок, платіжні документи, гарантійні листи тощо);
 2. Співробітники нашої компанії протягом 2-х днів проводять аналіз та оцінку отриманої інформації, а також формують пропозицію щодо вартості викупу боргу (дисконт);
 3. Узгодження з клієнтом протягом наступних 2-х днів умов угоди, підписання договору та передача нашій компанії необхідних документів; ;
 4. Переказ клієнту (у т. ч. третім особам) грошових коштів на умовах договору.

Продаючи борг за допомогою нашої компанії, Продавець боргу повертає грошові кошти від продажу боргових зобов'язань в обіг, покращує балансові показники своєї компанії, займається своєю профільною діяльністю та не відволікається на проблеми, що пов'язані з поверненням боргів.

Купуючи за допомогою нашої компанії борг, Покупець боргу отримує можливість придбати за нижчими ніж ринкові цінами нерухомості, майно, корпоративні або майнові права.

Досвідчені фахівці нашої установи допоможуть Вам визначити і підібрати оптимальні для конкретної угоди умови, мінімізують загрози та оптимізують ризики.

ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп» не надає послуги з факторингу через посередників та сама не виступає посередником.

.

 

ЗамовитиПравила (від 04.06.2020)

Надання фінансових кредитів

Кредити корпоративним клієнтам

Кредит давно став звичним інструментом поповнення обігових коштів для багатьох компаній. Тим не менше, з метою вибору оптимальної програми кредитування, звертаємо Вашу увагу на важливі моменти.

 1. Види кредиту:

а) короткостроковий кредит - 24% річних (ставка за кредитом)

а) середньостроковий кредит - 26% річних (ставка за кредитом)

б) кредитна лінія короткострокова - 28% річних (ставка за кредитом)

б) кредитна лінія середньострокова - 30% річних (ставка за кредитом)

 1. Термін, на який видається кредит:

а) короткостроковий – до 1 року

б) середньостроковий – до 3 років

 1. Схема погашення кредиту:

а) ануїтетні платежі – рівні за сумою щомісячні платежі по кредиту, що включають в себе суму нарахованих відсотків за кредитом та суму основного боргу. Так Вам буде зручно планувати бюджет Вашої компанії;

б) диференційовані платежі - сам кредит виплачується рівними частинами протягом усього терміну погашення і в результаті розмір загального платежу щомісяця зменшується. Така схема погашення кредиту знижує фінансове навантаження компанії на другий період кредитування;

в) платежі за графіком погашення – погашення кредиту відбувається за узгодженим графіком і враховує особливості платіжного календаря Вашої компанії.

 1. Вид забезпечення кредиту:

а)забезпечені заставою\іпотекою - майном\нерухомістю, майновими правами

б) з іншим забезпеченням – гарантії та поручительства банків, фінансових установ, страхових компаній, майнове поручительство третіх осіб.

 1. Термін розгляду заявки на кредит – 2 дні.
 2. Кредити надаються в національній валюті.
 3. Вартість кредиту:

Вартість кредиту залежить від виду, терміну, схеми погашення кредиту та виду забезпечення. Процентна ставка за кредитом ринкова і чесна.

Досвідчені фахівці нашої установи допоможуть Вам визначити і підібрати оптимальні для Вашої компанії умови кредитування, з огляду на можливості та умови ведення бізнесу.

Кредити фізичним особам

Наша фінансова установа пропонує кредитування фізичних осіб з гарною кредитною історією, хто реально оцінює свої можливості. Фінансовий стан позичальника та його спроможність своєчасно повернути борг та відсотки за користування кредитом, наявність забезпечення є основними критеріями для розгляду можливості надання кредиту.

Цей розділ допоможе Вам отримати інформацію про кредитування нашим фінансовою установою фізичних осіб.

 1. Види кредиту::

а) короткостроковий кредит - 24% річних (ставка за кредитом)

а) середньостроковий кредит - 26% річних (ставка за кредитом)

б) короткострокова кредитна лінія - 28% річних (ставка за кредитом)

б) середньострокова кредитна лінія - 30% річних (ставка за кредитом)

 1. Термін на який видається кредит:

а) короткостроковий – до 1 року

б) середньостроковий – до 3 років

 1. Схема погашення кредиту:

а) ануїтетні платежі – рівні за сумою щомісячні платежі по кредиту, що включають в себе суму нарахованих відсотків за кредит та суму основного боргу. Так Вам буде зручно планувати свій бюджет;

б) диференційовані платежі - сам кредит виплачується рівними частками протягом усього терміну користування кредитом, а розмір загального платежу щомісяця зменшується. Така схема погашення кредиту знижує Вашу фінансову навантаження на другий період кредитування.

в) платежі за графіком - погашення кредиту відбувається згідно встановленого графіка та враховує Ваші фінансові можливості.

 1. Вид забезпечення кредиту:

а) забезпечені заставою\іпотекою -майном\нерухомістю, майновими правами

б) з іншим забезпеченням – гарантії та поручительства банків, фінансових установ, страхових компаній, майнове поручительство третіх осіб.

 1. Термін розгляду заявки на кредит – 2 дні.
 2. Кредити надаються в національній валюті.
 3. Вартість кредиту:

Вартість кредиту залежить від виду, терміну, схеми погашення Кредиту та виду забезпечення. Процентна ставка за кредитом ринкова і чесна.

Досвідчені фахівці нашої установи допоможуть Вам визначити і підібрати оптимальні для Вас умови кредитування, враховуючи Ваші побажання і можливості.

ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп» не надає послуги з кредитування через посередників та сама не виступає посередником.

Компанією не стягуються збори, платежі та інші витрати з клієнта, які передбачені ст.12 розділ 2 абзац 2 Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансовиї послуг»

ЗамовитиПравила (від 04.06.2020)

Гарантіїї та поручительства

Тендерна гарантія

Згідно більшості умов проведення тендерів, для участі в тендерних торгах, компанія – учасник зобов'язаний надати замовнику торгів гарантію виконання своїх зобов'язань.

Законодавством України передбачена видача тендерних гарантій банками та фінансовими компаніями, які внесені до реєстру фінансових установ та отримали відповідний дозвіл на здійснення даної діяльності.

Процедура отримання тендерної гарантії у більшості банків займає від 2-х тижнів, а також потребує надання грошового або майнового забезпечення, надання значної кількості документів та укладання договорів страхування.

Наш фінансовий продукт, розроблений з урахуванням побажань наших Клієнтів. Нашу гарантію не потрібно страхувати, пакет документів максимально спрощений, а час отримання займає не більше 3 годин. Вартість нашої гарантії мінімальна із зручною для Клієнта формою оплати.

Сума Гарантії, грн Вартість (без надання забезпечення), грн Вартість (з наданням забезпечення), грн
до 10 000 1000 800
від 10 000 до 50 000 1500 1200
від 50 000 до 1 000 000 3% (не менше 1900) 3% (не менше 1700)
від 1 000 000 за погодженням сторін 1,5% - 3% 3% (не менше 1700)

Гарантії нашої фінансової установи повністю задовольняють умови участі в тендерних торгах, а серед наших клієнтів відомі компанії.

Ми пропонуємо Вам отримати у нас гарантію:

 • з мінімальним пакетом документів
 • з/або без розміщення депозиту (покриття)
 • без відкриття рахунку
 • без договорів страхування
 • за найвигіднішими тарифами
 • за найкоротший час.

Поручительство

Поручительство – один із способів забезпечення виконання зобов'язань, при якому поручитель бере на себе зобов'язання перед кредитором повністю або частково відповідати за виконання зобов'язання особою, на користь якої укладено договір поручительства.

Ми можемо виступити поручителем за виконання будь-яких грошових зобов'язань вашої компанії, в т. ч. для участі в тендерних торгах на умовах, передбачених тендерною документацією. Процедура отримання поручительства максимально спрощена, а наші тарифи знижені до мінімуму.

Сума поручительства, грн. Вартість (без надання забезпечення), грн. Вартість (з наданням забезпечення), грн.
до 10 000 800 300
від 10 000 до 30 000 1200 500
більше 30 000 3% (не менше 1700) 2% (не менше 700)

При цьому термін поручительства, як правило, становить 90 – 120 днів. Якщо вам потрібно поручительство на інший термін, ми запропонуємо тарифи для Вас в індивідуальному порядку.

Поручительство, яке видає наша фінансова установа, повністю відповідає чинному законодавству, а серед наших клієнтів є багато відомих компаній.

Ми пропонуємо Вам отримати у нас поручительство:

 • з мінімальним пакетом документів
 • без відкриття рахунку за найвигіднішими тарифами
 • за найкоротший час.

ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп» не надає послуги з надання гарантій чи поручительства через посередників та сама не виступає посередником.

ЗамовитиПравила (від 04.06.2020)

Викуп та управління проблемною заборгованістю

Доскональна єкспертиза об’єкта
Попереднє вивчення документації, оцінка ризиків та перспектив стягнення проблемної заборгованості;

Портфельний та роздрібний викуп проблемних активів
Компанія здійснює викуп проблемних активів по всій території України. Спеціалізацією нашої компанії є інвестиції у проблемну іпотеку.

Позасудове стягнення боргів
Проведення переговорів з позичальниками з метою узгодження умов погашення заборгованості;
Моніторинг предмету застави;
Стягнення предмету застави в позасудовий спосіб відповідно до профільного законодавства;

Судове стягнення боргів
ФК “Паритет Інвест Груп” має команду професійних юристів та співпрацює з передовими юридичними фірмами та адвокатами. Використання досвіду та новаторських підходів у роботі наших фахівців, дозволяє ефективно захищати інтереси компанії у судах будь-яких інстанцій. В свою чергу, у виконанні судових рішень ми надаємо перевагу приватним виконавцям, діяльність яких є значно продуктивнішою та оперативнішою.

Продаж проблемних активів
ТОВ «ФК “Паритет Інвест Груп” здійснює як пакетний,  так і роздрібний продаж активів. Пропозиції щодо придбання активів приймаються на електронну адресу:   fcparitetig@gmail.com

Замовити

Лізинг

Фінансовий лізинг – довгострокова оренда при якій предмет лізингу та амортизація обліковується та нараховується на балансі лізингоодержувача. Цей спосіб фінансування дозволяє підприємству одночасно отримати кошти на розвиток та отримати податковий кредит.

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

 Основні переваги фінансового лізингу для Покупців обладнання:

 • Можливість отримання довгострокових інвестицій для модернізації та розширення основних фондів без значних одноразових витрат та відволікання власних ресурсів;
 • Зручний графік платежів, що дозволяє рівномірно розподіляти витрати на придбання устаткування на весь термін дії договору лізингу та здійснювати податкове планування;
 • Лізингові платежі відносяться на витрати лізингоодержувача, що дозволяє зменшити оподатковуваний прибуток; лізингоодержувач отримує податковий кредит з ПДВ відразу на всю суму вартості предмета лізингу;
 • Предмет лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю лізингоодержувача (ч. 3. ст. 8 Закону України «Про фінансовий лізинг»)

Основні переваги фінансового лізингу для Продавців обладнання:

 1. Можливість значно збільшити обсяги продажу за рахунок формування платоспроможного попиту на свою продукцію. У цьому випадку Продавець обладнання не несе ризиків, пов'язаних з реалізацією продукції з розстрочкою платежу.
 2. Збільшення доходів Продавця з надання послуг, сервісного обслуговування та ремонту.
 3. Збільшення клієнтської бази шляхом формування партнерських відносин з Лізингодавцем – нашою фінансовою установою.

Схема фінансового лізингу:

 1. Авансовий лізинговий платіж Лізингоотримувачем (від 10%вартості обладнання);
 2. Оплата за обладнання (до 100% вартості обладнання);
 3. Придбання Лізингодавцем обладнання для наступної його передачі у фінансовий лізинг Лізингоодержувачу на умовах Договору фінансового лізингу;
 4. Поставка обладнання та гарантійне обслуговування;
 5. Передача обладнання в фінансовий лізинг на умовах Договору фінансового лізингу;

Право власності на предмет лізингу переходить до Лізингоодержувача після сплати лізингових платежів.

Лізингові платежі:

Вартість фінансового лізингу залежить від розміру авансового платежу і терміну лізингу.

Розмір, спосіб здійснення і періодичність лізингових платежів враховують особливості Вашого бізнесу і визначаються договором, згідно якого лізингові платежі включають:

 • відшкодування частини вартості предмета лізингу;
 • компенсацію відсотків за кредитом;
 • винагорода лізингодавця.

Лізингові платежі включають:

 • платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно - 1%;
 • компенсацію відсотків за кредитом - 30% річних;

ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп» не надає послуги з лізингу через посередників та сама не виступає посередником.

ЗамовитиПравила

Сучасний факторинг

Факторинг - різновид кредитування, Послуга з фінансування поставок товарів, що здійснюються на умовах відстрочення платежу.

Кредитування оборотних коштів

Послуга насамперед цікава для компаній, які знаходяться на стадії активного розвитку та не володіють значними власними коштами. За допомогою факторингу такі компанії можуть успішно розвивати продажі на умовах надання відстрочення платежу. Компанія отримує від Фактора значну частину коштів за поставлений товар безпосередньо після відвантаження та спрямовує їх на поповнення своїх обігових коштів. Для компаній, які вже досягли вагомих успіхів, знаходяться на стадії стабільного та еволюційного розвитку або у разі наявності тимчасових фінансових ускладнень чи розривів платіжного календаря, факторинг може бути цікавий як додаткове джерело фінансування поточної діяльності, а також як спосіб управління дебіторською заборгованістю та страхування ризику її неповернення.

Відмінні особливості факторингу:

 1. Можливість при здійсненні поставок на умовах відстрочення платежу миттєво отримати від Фактора фінансування до 95% від суми поставки
 2. Можливість отримати додаткові переваги перед конкурентами, надаючи Покупцям (дебіторам) більш тривалі терміни відстрочення платежу (до 270 днів);
 3. Можливість збільшити ліквідність дебіторської заборгованості;
 4. Можливість спростити документообіг та зменшити операційні витрати за рахунок комплексної послуги, що включає фінансування, захист від ризиків з управління дебіторською заборгованістю та виключити видатки по стягненню боргів.

Схема факторингу:

 1. Поставка товару на умовах відстрочення платежу.
 2. Відступлення Фактором права грошової вимоги до покупця за поставлений товар.
 3. Авансовий платіж (до 95% від суми поставки).
 4. Оплата за поставлений товар.
 5. Остаточний розрахунок із Постачальником.

Вартість послуги:

Вартість факторингу залежить від фінансового стану Вашої компанії, терміну відстрочення платежів за договором поставки, історії та дисципліни розрахунків з дебіторами, забезпечення ризиків та включає:

 • плату за факторингове обслуговування яка складає 1% річних та 24% річних за фінансування.

Фахівці ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП" допоможуть Вам визначити та підібрати оптимальну програму фінансування Вашого бізнесу, яка максимально точно відповідає Вашим потребам.

Купівля \ продаж боргів з дисконтом

Більшість компаній, в т. ч. торгові, промислові, лізингові, банки, накопичили боргові зобов'язання по яких існує високий ризик неповернення або повернення яких вимагає значних ресурсів Ефективним рішенням цієї проблеми є продаж накопиченої проблемної заборгованості, що дає кредитору можливість швидко повернути свої кошти, покращити ліквідність балансу, захистити себе від фінансових ризиків та заощадити час.

Вартість послуги:

Наша компанія володіє значним досвідом щодо викупу проблемної заборгованості, як юридичних так і фізичних осіб, а також достатніми ресурсами для викупу боргів будь-яких розмірів. На вартість боргу впливає його характер та структура, період прострочення та наявність забезпечення, стан правовідносин та майнових активів боржника. Як наслідок дисконт може коливатись від 0,5 % до 99,99 %.

Схема покупки боргу:

Викуп прострочених боргів здійснюється шляхом укладання договору відступлення права вимоги до боржника (договір факторингу або відступлення права вимоги) та складається з наступних етапів:

 1. Покупець або Продавець боргу надає нашій компанії інформацію та документи, які підтверджують наявність боргу (договори, контракти, акти звірок, платіжні документи, гарантійні листи тощо);
 2. Співробітники нашої компанії протягом 2-х днів проводять аналіз та оцінку отриманої інформації, а також формують пропозицію щодо вартості викупу боргу (дисконт);
 3. Узгодження з клієнтом протягом наступних 2-х днів умов угоди, підписання договору та передача нашій компанії необхідних документів; ;
 4. Переказ клієнту (у т. ч. третім особам) грошових коштів на умовах договору.

Продаючи борг за допомогою нашої компанії, Продавець боргу повертає грошові кошти від продажу боргових зобов'язань в обіг, покращує балансові показники своєї компанії, займається своєю профільною діяльністю та не відволікається на проблеми, що пов'язані з поверненням боргів.

Купуючи за допомогою нашої компанії борг, Покупець боргу отримує можливість придбати за нижчими ніж ринкові цінами нерухомості, майно, корпоративні або майнові права.

Досвідчені фахівці нашої установи допоможуть Вам визначити і підібрати оптимальні для конкретної угоди умови, мінімізують загрози та оптимізують ризики.

ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп» не надає послуги з факторингу через посередників та сама не виступає посередником.

ЗамовитиПравила

Надання фінансових кредитів

Кредити корпоративним клієнтам

Кредит давно став звичним інструментом поповнення обігових коштів для багатьох компаній. Тим не менше, з метою вибору оптимальної програми кредитування, звертаємо Вашу увагу на важливі моменти.

 1. Види кредиту:

а) короткостроковий кредит - 24% річних (ставка за кредитом)

а) середньостроковий кредит - 26% річних (ставка за кредитом)

б) кредитна лінія короткострокова - 28% річних (ставка за кредитом)

б) кредитна лінія середньострокова - 30% річних (ставка за кредитом)

 1. Термін, на який видається кредит:

а) короткостроковий – до 1 року

б) середньостроковий – до 3 років

 1. Схема погашення кредиту:

а) ануїтетні платежі – рівні за сумою щомісячні платежі по кредиту, що включають в себе суму нарахованих відсотків за кредитом та суму основного боргу. Так Вам буде зручно планувати бюджет Вашої компанії;

б) диференційовані платежі - сам кредит виплачується рівними частинами протягом усього терміну погашення і в результаті розмір загального платежу щомісяця зменшується. Така схема погашення кредиту знижує фінансове навантаження компанії на другий період кредитування;

в) платежі за графіком погашення – погашення кредиту відбувається за узгодженим графіком і враховує особливості платіжного календаря Вашої компанії.

 1. Вид забезпечення кредиту:

а)забезпечені заставою\іпотекою - майном\нерухомістю, майновими правами

б) з іншим забезпеченням – гарантії та поручительства банків, фінансових установ, страхових компаній, майнове поручительство третіх осіб.

 1. Термін розгляду заявки на кредит – 2 дні.
 2. Кредити надаються в національній валюті.
 3. Вартість кредиту:

Вартість кредиту залежить від виду, терміну, схеми погашення кредиту та виду забезпечення. Процентна ставка за кредитом ринкова і чесна.

Досвідчені фахівці нашої установи допоможуть Вам визначити і підібрати оптимальні для Вашої компанії умови кредитування, з огляду на можливості та умови ведення бізнесу.

Кредити фізичним особам

Наша фінансова установа пропонує кредитування фізичних осіб з гарною кредитною історією, хто реально оцінює свої можливості. Фінансовий стан позичальника та його спроможність своєчасно повернути борг та відсотки за користування кредитом, наявність забезпечення є основними критеріями для розгляду можливості надання кредиту.

Цей розділ допоможе Вам отримати інформацію про кредитування нашим фінансовою установою фізичних осіб.

 1. Види кредиту::

а) короткостроковий кредит - 24% річних (ставка за кредитом)

а) середньостроковий кредит - 26% річних (ставка за кредитом)

б) короткострокова кредитна лінія - 28% річних (ставка за кредитом)

б) середньострокова кредитна лінія - 30% річних (ставка за кредитом)

 1. Термін на який видається кредит:

а) короткостроковий – до 1 року

б) середньостроковий – до 3 років

 1. Схема погашення кредиту:

а) ануїтетні платежі – рівні за сумою щомісячні платежі по кредиту, що включають в себе суму нарахованих відсотків за кредит та суму основного боргу. Так Вам буде зручно планувати свій бюджет;

б) диференційовані платежі - сам кредит виплачується рівними частками протягом усього терміну користування кредитом, а розмір загального платежу щомісяця зменшується. Така схема погашення кредиту знижує Вашу фінансову навантаження на другий період кредитування.

в) платежі за графіком - погашення кредиту відбувається згідно встановленого графіка та враховує Ваші фінансові можливості.

 1. Вид забезпечення кредиту:

а) забезпечені заставою\іпотекою -майном\нерухомістю, майновими правами

б) з іншим забезпеченням – гарантії та поручительства банків, фінансових установ, страхових компаній, майнове поручительство третіх осіб.

 1. Термін розгляду заявки на кредит – 2 дні.
 2. Кредити надаються в національній валюті.
 3. Вартість кредиту:

Вартість кредиту залежить від виду, терміну, схеми погашення Кредиту та виду забезпечення. Процентна ставка за кредитом ринкова і чесна.

Досвідчені фахівці нашої установи допоможуть Вам визначити і підібрати оптимальні для Вас умови кредитування, враховуючи Ваші побажання і можливості.

ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп» не надає послуги з кредитування через посередників та сама не виступає посередником.

Компанією не стягуються збори, платежі та інші витрати з клієнта, які передбачені ст.12 розділ 2 абзац 2 Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансовиї послуг»

ЗамовитиПравила

Гартіїї та поручительства

Тендерна гарантія

Згідно більшості умов проведення тендерів, для участі в тендерних торгах, компанія – учасник зобов'язаний надати замовнику торгів гарантію виконання своїх зобов'язань.

Законодавством України передбачена видача тендерних гарантій банками та фінансовими компаніями, які внесені до реєстру фінансових установ та отримали відповідний дозвіл на здійснення даної діяльності.

Процедура отримання тендерної гарантії у більшості банків займає від 2-х тижнів, а також потребує надання грошового або майнового забезпечення, надання значної кількості документів та укладання договорів страхування.

Наш фінансовий продукт, розроблений з урахуванням побажань наших Клієнтів. Нашу гарантію не потрібно страхувати, пакет документів максимально спрощений, а час отримання займає не більше 3 годин. Вартість нашої гарантії мінімальна із зручною для Клієнта формою оплати.

Сума Гарантії, грн Вартість (без надання забезпечення), грн Вартість (з наданням забезпечення), грн
до 10 000 1000 800
від 10 000 до 50 000 1500 1200
від 50 000 до 1 000 000 3% (не менше 1900) 3% (не менше 1700)
від 1 000 000 за погодженням сторін 1,5% - 3% 3% (не менше 1700)

Гарантії нашої фінансової установи повністю задовольняють умови участі в тендерних торгах, а серед наших клієнтів відомі компанії.

Ми пропонуємо Вам отримати у нас гарантію:

 • з мінімальним пакетом документів
 • з/або без розміщення депозиту (покриття)
 • без відкриття рахунку
 • без договорів страхування
 • за найвигіднішими тарифами
 • за найкоротший час.

Поручительство

Поручительство – один із способів забезпечення виконання зобов'язань, при якому поручитель бере на себе зобов'язання перед кредитором повністю або частково відповідати за виконання зобов'язання особою, на користь якої укладено договір поручительства.

Ми можемо виступити поручителем за виконання будь-яких грошових зобов'язань вашої компанії, в т. ч. для участі в тендерних торгах на умовах, передбачених тендерною документацією. Процедура отримання поручительства максимально спрощена, а наші тарифи знижені до мінімуму.

Сума поручительства, грн. Вартість (без надання забезпечення), грн. Вартість (з наданням забезпечення), грн.
до 10 000 800 300
від 10 000 до 30 000 1200 500
більше 30 000 3% (не менше 1700) 2% (не менше 700)

При цьому термін поручительства, як правило, становить 90 – 120 днів. Якщо вам потрібно поручительство на інший термін, ми запропонуємо тарифи для Вас в індивідуальному порядку.

Поручительство, яке видає наша фінансова установа, повністю відповідає чинному законодавству, а серед наших клієнтів є багато відомих компаній.

Ми пропонуємо Вам отримати у нас поручительство:

 • з мінімальним пакетом документів
 • без відкриття рахунку за найвигіднішими тарифами
 • за найкоротший час.

ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп» не надає послуги з надання гарантій чи поручительства через посередників та сама не виступає посередником.

ЗамовитиПравила

Викуп та управління проблемною заборгованістю

1. Доскональна єкспертиза об’єкта
Попереднє вивчення документації, оцінка ризиків та перспектив стягнення проблемної заборгованості;

2. Портфельний та роздрібний викуп проблемних активів
Компанія здійснює викуп проблемних активів по всій території України. Спеціалізацією нашої компанії є інвестиції у проблемну іпотеку.

3. Позасудове стягнення боргів
Проведення переговорів з позичальниками з метою узгодження умов погашення заборгованості;
Моніторинг предмету застави;
Стягнення предмету застави в позасудовий спосіб відповідно до профільного законодавства;

4. Судове стягнення боргів
ФК “Паритет Інвест Груп” має команду професійних юристів та співпрацює з передовими юридичними фірмами та адвокатами. Використання досвіду та новаторських підходів у роботі наших фахівців, дозволяє ефективно захищати інтереси компанії у судах будь-яких інстанцій. В свою чергу, у виконанні судових рішень ми надаємо перевагу приватним виконавцям, діяльність яких є значно продуктивнішою та оперативнішою.

5. Продаж проблемних активів
ТОВ «ФК “Паритет Інвест Груп” здійснює як пакетний,  так і роздрібний продаж активів. Пропозиції щодо придбання активів приймаються на електронну адресу:   fcparitetig@gmail.com

ЗамовитиПравила

Більш детальну інформацію про тарифи та послуги ви можете отримати

У випадку, якщо у вас наявна інформація про здійснення клієнтами ТОВ «ФК «Паритет Інвест Груп»(далі – Товариство) правопорушень у сфері фінансового моніторингу, а також правопорушень, за які Кримінальним Кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено обмежувальні заходи, штрафні санкції або інші види покарань, зокрема, інформація, що стосується:
- ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (стаття 212 ККУ);
- легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 ККУ);
- умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (стаття 2091 ККУ);
- осіб-клієнтів Товариства, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності (статті 258-2585 ККУ);
- осіб-клієнтів Товариства, щодо яких застосовано санкції, в т.ч. міжнародні;
- щодо доходів (статків) осіб-клієнтів Товариства, якщо про такі доходи відомо, що вони отримані в результаті вчинення протиправних дій;
- здійснення клієнтами Товариства фіктивного підприємництва, незаконної торгівлі або без відповідної ліцензії, тощо;
інших видів правопорушень.

Просимо вас надати інформацію щодо зазначених правопорушень клієнтами Товариства на поштову скриньку  fcparitetig@gmail.com із зазначенням ПІБ та ідентифікаційного номеру (коду) або дати народження такої особи, іншої ідентифікаційної інформації, а також інформацію про вчинене правопорушення або спроби вчинити правопорушення.

КОНТАКТИ

77304, м. Калуш, Проспект Лесі Украінки 19 (офіс 22)

ЧАСИ РОБОТИ:
УВАГА!!! У зв’язку з карантином Компанія приймає клієнтів лише за попереднім записом за телефоном: (044) 362 02 50
Робочі дні: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 18:00. Обідня перерва з 13:00 до 14:00
Вихідні дні: субота-неділя

Телефони:
+38 (044) 362 02 50
+38 (095) 419 76 74
+38 (093) 968 11 68

Email:   fcparitetig@gmail.com